Timoteos Oy

Palorannantie 40, 28660 Pori
Finland
Telephone +358-2-6378909
Fax +358-2-6378908
timoteos@timoteos.fi

Hall map

REHACARE 2018 hall map (Hall 4): stand H13

Fairground map

REHACARE 2018 fairground map: Hall 4

Our range of products

Product categories

  • 04  Aids for children
  • 04.06  Walking aids, rollators and crutches for kids

Walking aids, rollators and crutches for kids

  • 04  Aids for children
  • 04.10  Seats, cushions, mouldes seats and accessories for kids

Seats, cushions, mouldes seats and accessories for kids

  • 04  Aids for children
  • 04.12  Standing devices for kids

Standing devices for kids